MENU UCZNIA

BAZA SZKOŁY

 edukacjam3m

help3m

listyizyczm

to warto wiedziecm

OGŁOSZENIA

ARCHIWUM

Podsumowanie I semestru roku szkolnego 2017/2018

17 6318 lutego 2018 r. odbyło się zebranie podsumowujące I semestr roku szkolnego 2017/2018.

Pani Dyrektor Halina Leszczyńska powitała zebranych, następnie przedstawiła osiągnięcia dydaktyczne i wychowawcze uczniów w I semestrze roku szkolnego 2017/2018 oraz krótko opowiedziała o tym, czym żyła szkoła i jakie mamy plany na najbliższą przyszłość. Przekaz uzupełnił i zobrazował pan Jarosław Bobel, przedstawiając prezentację multimedialną „Obiektywem przez semestr I roku szkolnego 2017/2018”. Zebrani w auli szkoły rodzice zostali zaproszeni przez Panią Dyrektor do zwiedzenia nowo wyremontowanych pracowni. Następnie rodzice w towarzystwie wychowawców udali się na spotkania klasowe. W tym czasie pozostali nauczyciele pełnili dyżur, gotowi służyć pomocą, radą i informacją na temat postępów w nauce wychowanków. Po spotkaniach w klasach odbyło się zebranie Rady Rodziców.galeriafoto

 

 ue2

produktpolskiplus230

 

 

18 38

199

 

prawa0

prawa1

prawa1

prawa3

kk230

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Krzysztofa Kluka w Rudce

Adres:
ul. Ossolińskich 1, 
17-123 Rudka, woj. podlaskie

e-mail: zsckr.rudka@o2.pl
telefon: (085) 739 40 15