MENU UCZNIA

BAZA SZKOŁY

 edukacjam3m

help3m

listyizyczm

to warto wiedziecm

OGŁOSZENIA

ARCHIWUM

Młodzi bezpieczni na drodze

17 71      22. lutego uczniowie klas maturalnych spotkali się z Naczelnikiem Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Bielsku Podlaskim, komisarzem Leszkiem Krawcem oraz z Dyrektorem WORD w Białymstoku p. Michałem Freino. Tematem spotkania było bezpieczeństwo na drogach.

        „Jedną czwartą śmiertelnych wypadków powodują młodzi kierowcy od 18 do 24 lat, a najczęstszą przyczyną śmierci osób w tym przedziale wiekowym   jest udział w wypadku komunikacyjnym” - tą zatrważającą statystyką dyrektor   M. Freino rozpoczął spotkanie z młodzieżą. Przypominał uczniom wiedzę na temat podstaw bezpiecznych zachowań w ruchu drogowym. Wsparciem słów była prezentacja skupiona wokół 3 obszarów tematycznych, dotyczących zarówno kierujących jak i pieszych:
    - rozproszenie uwagi, korzystanie ze smartfonów,
    - bezpieczeństwo na przejściach dla pieszych,
    - zapinanie pasów bezpieczeństwa.
Zamieszczone w prezentacji drastyczne relacje ze zdarzeń drogowych ukazujące przyczyny i skutki nieodpowiedzialnych zachowań kierowców i pieszych, mają być przestrogą dla wszystkich uczestników ruchu drogowego, szczególnie zaś dla młodych kierowców; mają przypomnieć, do jakich zdarzeń nie powinno na drodze dochodzić. Uczniowie otrzymali ulotkę edukacyjno – informacyjną, zwięźle sumującą zasadnicze idee spotkania.
Komisarz Leszek Krawiec skupił uwagę uczniów na niechronionych uczestnikach ruchu drogowego. Przytoczył przykłady nieszczęśliwych zdarzeń z udziałem pieszych, zaistniałych w wyniku nieprzestrzegania przepisów, lekkomyślności  i brawury. Zaapelował do młodzieży o rozwagę, rozsądek i nienaruszanie obowiązujących w ruchu drogowym zasad. Jako przypomnienie jednej z nich wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali elementy odblaskowe, by pamiętać,  a przede wszystkim przestrzegać obowiązku korzystania z nich po zmierzchu poza obszarem zabudowanym.
Zwiększając świadomość młodzieży w zakresie obowiązków i praw kierowców
i pieszych sprawimy, że każdy wyjazd czy wyjście na drogę skończy się szczęśliwym powrotem do domu.
W ramach spotkania młodzież miała okazję porozmawiać także z pracownikiem kadrowym KPP w Bielsku Podlaskim p. Elwirą Orzechowską na temat warunków  i zasad naboru kandydatów do służby w Policji. Uczniowie poznali etapy postępowania kwalifikacyjnego, przebiegu służby i możliwości rozwoju zawodowego. Przedstawione uczniom filmy obrazujące pracę w Policji stanowiły dodatkową zachętę do podjęcia przez nich decyzji o wyborze zawodu policjanta.

galeriafoto

 ue2

produktpolskiplus230

 

 

18 38

199

 

prawa0

prawa1

prawa1

prawa3

kk230

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Krzysztofa Kluka w Rudce

Adres:
ul. Ossolińskich 1, 
17-123 Rudka, woj. podlaskie

e-mail: zsckr.rudka@o2.pl
telefon: (085) 739 40 15