MENU UCZNIA

BAZA SZKOŁY

 edukacjam3m

help3m

listyizyczm

to warto wiedziecm

OGŁOSZENIA

ARCHIWUM

Szkolenie z zakresu wypełniania i składania eWnioskuPlus

17 78W dniu 08.03.2018r pracownicy Biura Powiatowego AR i MR w Bielsku Podlaskim zapoznali grupę 25 uczniów z aplikacją dotyczącą wypełniania i składania wniosku o dopłaty bezpośrednie drogą elektroniczną.

Po szkoleniu, a następnie zajęciach prowadzonych w szkole uczniowie zdobyli wiedzę i umiejętności w zakresie:
- podstawowych założeń działania aplikacji eWniosekPlus,
- zasad logowania się do aplikacji eWnioskuPlus,
- analizy spersonalizowanych danych w zakładce wniosek,
- wprowadzania danych do poszczególnych sekcji zakładki wniosek,
- wprowadzania danych w zakładce mapa,
- deklarowanie obszarów proekologicznych,
- analizy zakładki podsumowanie,
- wysyłania wypełnionego wniosku do ARiMR drogą elektroniczną.

Według opinii uczniów aplikacja nie jest skomplikowana i będą potrafili przekazać zdobytą wiedzę i umiejętności rodzicom oraz znajomym.

17 79

 ue2

produktpolskiplus230

 

 

18 38

199

 

prawa0

prawa1

prawa1

prawa3

kk230

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Krzysztofa Kluka w Rudce

Adres:
ul. Ossolińskich 1, 
17-123 Rudka, woj. podlaskie

e-mail: zsckr.rudka@o2.pl
telefon: (085) 739 40 15