MENU UCZNIA

BAZA SZKOŁY

 edukacjam3m

listyizyczm

to warto wiedziecm

OGŁOSZENIA

ARCHIWUM

KONKURSU WIEDZY o ERGONOMII i BEZPIECZEŃSTWIE PRACY w ROLNICTWIE

17 91Dnia 18 kwietnia 2018r. uczeń klasy pierwszej Technikum Rolniczego, Daniel Jacek Bartosiak uzyskał tytuł finalisty X OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU WIEDZY o ERGONOMII i BEZPIECZEŃSTWIE PRACY w ROLNICTWIE, organizowanego corocznie pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz J. M. Rektora SGGW.

Eliminacje centralne, odbyły się na Wydziale Inżynierii Produkcji SGGW. Organizatorami konkursu są:
redakcja miesięcznika BEZ PŁUGA, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz Wydział Inżynierii Produkcji SGGW.

 

logo w2

199

 

prawa0

prawa1

prawa1

prawa3

kk230

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Krzysztofa Kluka w Rudce

Adres:
ul. Ossolińskich 1, 
17-123 Rudka, woj. podlaskie

e-mail: zsckr.rudka@o2.pl
telefon: (085) 739 40 15