MENU UCZNIA

BAZA SZKOŁY

 edukacjam3m

help3m

listyizyczm

to warto wiedziecm

OGŁOSZENIA

ARCHIWUM

Święto Izydora Oracza - patrona rolników - uroczystości w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Krzysztofa Kluka w Rudce

17 925 maja 2018 r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. K. Kluka w Rudce odbyły się XIV Krajowe Uroczystości Wspomnienia Świętego Izydora Oracza – patrona rolników.

 

Dwudniowe obchody wspomnienia Świętego Izydora Oracza rozpoczęły się o godz. 11.00 Mszą Św. w kościele pw. Trójcy Przenajświętszej w Rudce pod przewodnictwem JE Biskupa Drohiczyńskiego Tadeusza Pikusa.
Po Mszy Świętej przy kościele został zasadzony Pamiątkowy Dąb, któremu nadano imię „Izydor”. W niebo wypuszczono gołębie pokoju. Uroczystą chwilę uczczono salwą armatnią.
Następnie odbyło się spotkanie wszystkich uczestników uroczystości w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Krzysztofa Kluka w Rudce.
W świąteczny nastrój uczestników spotkania wprowadził występ szkolnego zespołu wokalnego „Septyma”, który wykonał utwór „Kwiaty polskie”.
Oficjalnego otwarcia spotkania dokonali: Witold Karczewski - Przewodniczący Stowarzyszenia Świętego Izydora Oracza i Halina Leszczyńska - Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Krzysztofa Kluka w Rudce. Podczas spotkania wręczono odznaczenia, wyróżnienia i podziękowania rolnikom i instytucjom związanym z rolnictwem.
Uroczystość w Zespole Szkół Centrum Kształcenia im. K. Kluka w Rudce zaszczycili licznie swoją obecnością przedstawiciele administracji państwowej, samorządowcy, rolnicy, duchowni, absolwenci ZS CKR w Rudce, uczniowie i ich rodzice, członkowie Zarządu Stowarzyszenia Świętego Izydora Oracza w Białymstoku, członkowie Łomżyńsko-Drohickiego Bractwa Kurkowego. Szczególnej rangi uroczystości nadała obecność JE księdza Biskupa Drohiczyńskiego Tadeusza Pikusa, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela, Posłanki na Sejm RP Bernadety Krynickiej oraz Marszałka Województwa Podlaskiego Jerzego Leszczyńskiego i Członka Zarządu Województwa Podlaskiego Stefana Krajewskiego. W uroczystości wzięła również udział Mirosława Jaroszewicz-Łojewska -Dyrektor Generalny Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Alicja Anuszkiewicz – Zastępca Dyrektora Wydziału Rolnictwa i Środowiska Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Wystąpienia honorowych gości – Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela, bp Tadeusza Pikusa, poseł Bernadety Krynickiej i Marszałka Województwa Podlaskiego Jerzego Leszczyńskiego uświetniły oficjalną część uroczystości.
Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Świętego Izydora Oracza w Białymstoku, Pan Witold Karczewski złożył specjalne podziękowania na ręce Pani Haliny Leszczyńskiej - Dyrektora Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. K. Kluka za zorganizowanie w Rudce XIV Krajowych Uroczystości Wspomnienia Świętego Izydora Oracza – patrona rolników. Szkoła w podziękowaniu za współorganizację otrzymała piękny obraz św. Izydora Oracza oraz traktor ogrodniczy z osprzętem, który będzie na pewno pomocny w pracach porządkowych. Specjalne podziękowanie zostało również skierowane do Pana Grzegorza Marka Godlewskiego – Nadleśniczego Nadleśnictwa Rudka.
Uroczystość uświetnił występ uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Rudce. Młodzież zaprezentowała się w montażu słowno-muzycznym pt.: „Jedną drogą dziś idziemy”.
Odwiedzający tego dnia szkołę goście mogli podziwiać piękne plenery parkowe i zabytkowy pałac Ossolińskich z XVIII wieku, zwiedzić muzeum szkolne i nowoczesne pracownie.
Mogli też skosztować przygotowanych na tę okazję przez uczniów, nauczycieli
i pracowników ZSCKR w Rudce drobnych, słodkich i wytrawnych przekąsek.
6 maja 2018 r. obchody Wspomnienia Świętego Izydora Oracza kontynuowano w kościele p.w. Ducha Świętego w Białymstoku. Odbyła się tam Msza Święta oraz Uhonorowanie Laureatów XIV Edycji Medalem Świętego Izydora Oracza za Szczególne Zasługi w Rolnictwie i Osób zasłużonych w szerzeniu kultu Patrona Rolników.

galeriafoto

kliknij6

corono960

4 43019 109

 ue2

produktpolskiplus230

 

 

18 38

199

 

prawa0

prawa1

prawa1

prawa3

kk230

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Krzysztofa Kluka w Rudce

Adres:
ul. Ossolińskich 1, 
17-123 Rudka, woj. podlaskie

e-mail: zsckr.rudka@o2.pl
telefon: (085) 739 40 15