MENU UCZNIA

BAZA SZKOŁY

 edukacjam3m

help3m

listyizyczm

to warto wiedziecm

OGŁOSZENIA

ARCHIWUM

Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

17 95„Witaj Maj, Trzeci Maj, dla Polaków błogi raj...”
Tak śpiewamy w Polsce co roku podczas Narodowego Święta Trzeciego Maja.

Majowe święto kojarzy się nam z radością i nadzieją. Uczy patriotyzmu i właściwej postawy obywatelskiej. Tak też było i w tym roku.
W ostatnim tygodniu kwietnia na szkolnych korytarzach pojawiły się piękne dekoracje w biało-czerwonych barwach. Młodzież pod kierunkiem nauczycieli przygotowywała kotyliony oraz część artystyczną, a pracownicy, pod czujnym okiem profesora Władysława Romanowicza, montowali reflektory, by w pierwszy majowy weekend Pałac Ossolińskich w Rudce rozbłysnął barwami polskiej flagi.
3 Maja Poczet Sztandarowy Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Rudce oraz nauczyciele i uczniowie wraz z Panią Dyrektor Haliną Leszczyńską na czele wzięli udział w Mszy Świętej w kościele pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej w Rudce, podczas której uczniowie naszej szkoły zaprezentowali montaż słowno-muzyczny:,, Jedną drogą dziś idziemy”. Na zakończenie uroczystości zebrani przeszli pod pomnik-Krzyż, by złożyć wiązanki kwiatów.
Okolicznościowa dekoracja, biało-czerwone kokardy, patriotyczne teksty wierszy i piosenek oraz prawdziwa majowa pogoda sprawiły, że nastrój i atmosfera tego dnia były niezwykłe.

galeriafoto

kliknij6

corono960

4 43019 109

 ue2

produktpolskiplus230

 

 

18 38

199

 

prawa0

prawa1

prawa1

prawa3

kk230

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Krzysztofa Kluka w Rudce

Adres:
ul. Ossolińskich 1, 
17-123 Rudka, woj. podlaskie

e-mail: zsckr.rudka@o2.pl
telefon: (085) 739 40 15