MENU UCZNIA

BAZA SZKOŁY

 edukacjam3m

help3m

listyizyczm

to warto wiedziecm

OGŁOSZENIA

ARCHIWUM

_ ZADANIA DYDAKTYCZNE DLA UCZNIÓW _ KL. I-IV

KOMUNIKAT - !!! (PDF)

 

j. polski

zad1. - K.Stępkowska

matematyka

zad1 - M.Letmanowska

zad1 - B.Karpińska

 j. angielski

zad1 - kl.1TR (5)

zad1 - kl.1TŻ (5)

zad1 - kl.1TŻ-TR

zad1 - kl.2TŻ

zad1 - kl.2TR

zad1 - kl.3TŻ

zad1 - kl.3TR

zad1 - kl.4TŻ

zad1 - kl.4TA-TR

j. niemiecki

zad1 - kl.1-3

zad1 - klasy 4

biologia

zad1 - kl.1 (4)

zad1 - kl.1 (5)

zad1 - kl.2

zad1 - kl.3

zad1 - kl.4

historia

zad1 - kl.1-2

zad2 - kl.1

historia i społeczeństwo

zad1- kl.3-4

wiedza o społeczeństwie

zad1 - kl.1

informatyka

zad1 - kl.1

prod. zwierzęca - zajęcia praktyczne

zad1 - kl3TR

prod. zwierzęca - Organizacja i nadzorowanie

zad1 - kl.3TR

organizacja produkcji gastronomicznej i zasady żywienia

zad1 - kl.1 i 2tż

technologia gastronomiczna z towaroznawstwem

zad1 - kl.2 i 3 -i obsługa konsumenta

zad1 - kl.1TŻ(4)

zad1 - kl1TŻ(5)

 podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej

zad1 - kl2tż i ug

zad1 - kl2TR-TŻ i 3TŻ

ekonomika i zarządzanie przedsiębiorstwem w rolnictwie

zad1 - kl3TR

zad2 - kl.3TR

zad3 - kl.3

produkcja roślinna

zad1 - kl.1TR

zad2 - kl.1TR

zad1 - kl.2TR

produkcja roślinna - zajęcia praktyczne

zad1 - kl.3TR

zad2 - kl.3TR

zad3 - kl.3TR

zad4 - kl.3TR

wychowanie fizyczne

zad1 - wszyscy

zad2- wszyscy

zad3- wszyscy

Prezentacja

 ue2

produktpolskiplus230

 

 

18 38

199

 

prawa0

prawa1

prawa1

prawa3

kk230

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Krzysztofa Kluka w Rudce

Adres:
ul. Ossolińskich 1, 
17-123 Rudka, woj. podlaskie

e-mail: zsckr.rudka@o2.pl
telefon: (085) 739 40 15