MENU UCZNIA

BAZA SZKOŁY

 edukacjam3m

help3m

listyizyczm

to warto wiedziecm

OGŁOSZENIA

ARCHIWUM

PO WER - STAŻE ZAGRANICZNE LITWA - 2020

___________________________________________________________________

„Modernizacja bazy dydaktycznej kształcenia zawodowego Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. K. Kluka w Rudce”

___________________________________________________________________

PO WER - STAŻE ZAGRANICZNE WŁOCHY - Październik 2019

___________________________________________________________________

PO WER - STAŻE ZAGRANICZNE WŁOCHY

___________________________________________________________________

PO WER - STAŻE ZAGRANICZNE HISZPANIA

 

 

 

kliknij6

corono960

4 43019 109

 ue2

produktpolskiplus230

 

 

18 38

199

 

prawa0

prawa1

prawa1

prawa3

kk230

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Krzysztofa Kluka w Rudce

Adres:
ul. Ossolińskich 1, 
17-123 Rudka, woj. podlaskie

e-mail: zsckr.rudka@o2.pl
telefon: (085) 739 40 15