MENU UCZNIA

BAZA SZKOŁY

 edukacjam3m

listyizyczm

to warto wiedziecm

OGŁOSZENIA

ARCHIWUM

KADRA PEDAGOGICZNA

 

PRZEDMIOT

 

 

IMIĘ i NAZWISKO

 

język polski

mgr Krystyna Stępkowska

mgr Agnieszka Łempicka -u

mgr Barbara Żurek

język angielski

mgr Małgorzata Wojtkowska

mgr Katarzyna Rogozińska

język rosyjski

mgr Elżbieta Owerczuk

język niemiecki

mgr Elżbieta Owerczuk

mgr Katarzyna Rogozińska

religia

 ks. Robert Figura

matematyka

 mgr Małgorzata Letmanowska

 mgr Agnieszka Konstantynowicz

historia, WOS

 mgr Jarosław Bobel

chemia

 mgr inż. Elżbieta Romanowicz

geografia

 mgr inż. Janina Komar

biologia

 mgr inż. Leszek Sobolewski

fizyka

 mgr Małgorzata Letmanowska

wiedza o kulturze

 mgr Agnieszka Łempicka -u

 mgr Barbara Żurek

podstawy przedsiębiorczości

 mgr inż. Krystyna Snarska

wychowanie fizyczne

mgr Wojciech Boczkowski

mgr Michał Warmijak

informatyka

 mgr inż. Maciej Nietupski

edukacja dla bezpieczeństwa

 mgr Wojciech Boczkowski

produkcja roślinna

mgr inż. Monika Sawicka-Onopiuk

mgr inż. Janina Komar

mgr inż. Paweł Malewski

mgr inż Sławomir Radulski

produkcja zwierzęca

mgr inż. Elżbieta Romanowicz

mgr inż. Maciej Nietupski

przedmioty żywieniowe

mgr inż. Joanna Nietupska

mgr inż. Mirosława Barwińska

inż. Marta Szymańczyk

mgr inż. Katarzyna Panas Tenderenda

przepisy ruchu drogowego

mgr inż. Leszek Sobolewski 

mgr Wojciech Boczkowski

mechanizacja rolnictwa i technika rolnicza

mgr Bogdan Kresso

mgr inż. Władysław Romanowicz

mgr inż. Mirosław Cieplińsk

przedmioty ekonomiczne

 mgr inż. Krystyna Snarska

mgr inż. Teresa Snarska

mgr inż Sławomir Radulski

nauka jazdy ciągnikiem

mgr inż. Mirosław Ciepliński

mgr inż. Leszek Sobolewski

biblioteka

 mgr Agnieszka Łempicka -u

 mgr Jarosław Bobel

 mgr Krystyna Stępkowska

wychowawcy internatu

mgr inż. Danuta Cieplińska

mgr Marek Rogożyński

mgr Helena Warmijak

mgr Wojciech Boczkowski

pedagog szkolny

mgr Iwona Falkowska

u - Urlop Macierzyński

 

korzhgr2

 prawa0

prawa1

prawa1

prawa3

kk230

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Krzysztofa Kluka w Rudce

Adres:
ul. Ossolińskich 1, 
17-123 Rudka, woj. podlaskie

e-mail: zsckr.rudka@o2.pl
telefon: (085) 739 40 15