MENU UCZNIA

BAZA SZKOŁY

 edukacjam3m

listyizyczm

to warto wiedziecm

OGŁOSZENIA

ARCHIWUM

KIERUNKI KSZTAŁCENIA

 • TECHNIKUM

  • TECHNIK ROLNIK

  • TECHNIK AGROBIZNESU

  • TECHNIK ŻYWIENIE I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

  • TECHNIK TURYSTYKI WIEJSKIEJ

 • KURSY KWALIFIKACYJNE

  • R.03 – PROWADZENIE PRODUKCJI ROLNICZEJ

 

logo w2

199

 

prawa0

prawa1

prawa1

prawa3

kk230

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Krzysztofa Kluka w Rudce

Adres:
ul. Ossolińskich 1, 
17-123 Rudka, woj. podlaskie

e-mail: zsckr.rudka@o2.pl
telefon: (085) 739 40 15