MENU UCZNIA

BAZA SZKOŁY

 edukacjam3m

listyizyczm

to warto wiedziecm

OGŁOSZENIA

ARCHIWUM

R.03 – PROWADZENIE PRODUKCJI ROLNICZEJ

KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY

Zawód: rolnik16

Zakres kursu:
- produkcja roślinna
- produkcja zwierzęca
- mechanizacja rolnictwa
- nauka jazdy ciągnikiem (kat. T)

Czas trwania kursu: 3 semestry
Formy zajęć: zajęcia zaoczne (sobota, niedziela)
KURSBEZPŁATNY

Uczestnicy kursu:

Uczestnikiem kursu może być osoba dorosła będąca absolwentem szkoły
ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum (także zawodowego
i profilowanego), technikum oraz szkół wyższych.

Korzyści:

  •  ukończenie kursu umożliwia prowadzenie indywidualnego gospodarstwa rolnego,
  •  możliwość pozyskiwania różnorodnych środków unijnych,
  •  uzyskanie wymaganych kwalifikacji do przejmowania gospodarstw rolnych,
  •  otrzymanie zaświadczenia o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego wzakresie kwalifikacji R3 – Prowadzenie produkcji rolniczej (podstawa doprzystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikację zawodową w zakresiekwalifikacji R3 – Prowadzenie produkcji rolniczej),
  •  otrzymanie świadectwa potwierdzającego kwalifikację zawodową w zakresiekwalifikacji R3 – Prowadzenie produkcji rolniczej po zdaniu egzaminupotwierdzającego kwalifikację,
  •  otrzymanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie rolnikna podstawie:

* świadectwa potwierdzającego kwalifikację zawodową w zakresie kwalifikacji
R3 – Prowadzenie produkcji rolniczej,
* świadectwa potwierdzającego wykształcenie ogólne, przynajmniej zasadnicze zawodowe

 

 

logo erasmusv4

199

 

prawa0

prawa1

prawa1

prawa3

kk230

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Krzysztofa Kluka w Rudce

Adres:
ul. Ossolińskich 1, 
17-123 Rudka, woj. podlaskie

e-mail: zsckr.rudka@o2.pl
telefon: (085) 739 40 15