MENU UCZNIA

BAZA SZKOŁY

 edukacjam3m

listyizyczm

to warto wiedziecm

OGŁOSZENIA

ARCHIWUM

TECHNIK AGROBIZNESU

Kwalifikacja R. 3. - Prowadzenie produkcji rolniczej
Kwalifikacja R. 6. - Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie

Kształcenie w zawodzie10
• Bardzo ciekawy i obecnie niezwykle aktualny program łączący cztery podstawowe zagadnienia rolnictwa, jakimi są: produkcja, zagadnienia ekonomiczno-prawne, ekologia, fundusze unijne.
• W czasie nauki kształcone są umiejętności prowadzenia podstawowych dokumentów związanych z działalnością gospodarczą i uzyskiwaniem dopłat do produkcjiz funduszy unijnych.

Nauka zawodu trwa 4 lata, odbywa się w ramach:

  •  zajęć teoretycznych odbywanych w nowoczesnych pracowniach przedmiotów rolniczych i ekonomicznych
  •  zajęć praktycznych prowadzonych w:

- „zielonej pracowni" (18 ha pól uprawnych, chlewnia, obora, stajnia) w klasie I-II;
- dobrze wyposażonych pracowniach ekonomicznych zdostępem do internetu
oraz profesjonalnymi programami komputerowymi;
- na placu manewrowym do nauki jazdy ciągnikiem

  •  praktyk zawodowych, które organizowane są w:

- w instytucjach finansowych,
- przedsiębiorstwach prowadzących obsługę i produkcję rolną,
- przedsiębiorstwach handlowo-produkcyjnych branży żywnościowej,
- urzędach administracji samorządowej,
- gospodarstwach produkcyjno-handlowych,
- zakładach przetwórstwa produktów rolnych.

Perspektywa

Zdobycie zawodu pozwala absolwentowi na:
• kontynuowanie nauki w ramach studiów licencjackich lub magisterskich na uczelniach ekonomicznych, rolniczych lub innych kierunkach,
• podjęcie pracy zawodowej w:
- w instytucjach związanych z rolnictwem, a także finansowych,
- przedsiębiorstwach przetwórstwa rolno-spożywczego,
- firmach handlowych
- urzędach administracji samorządowej

11

Technik agrobiznesu posiada umiejętności, które umożliwiają mu także:
• podjęcie działalności na własny rachunek, np. prowadzenie własnego gospodarstwa,
• prowadzenie własnej produkcji gospodarczej,
• ubieganie się o fundusze strukturalne UE,

 

 

logo erasmusv4

199

 

prawa0

prawa1

prawa1

prawa3

kk230

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Krzysztofa Kluka w Rudce

Adres:
ul. Ossolińskich 1, 
17-123 Rudka, woj. podlaskie

e-mail: zsckr.rudka@o2.pl
telefon: (085) 739 40 15