MENU UCZNIA

BAZA SZKOŁY

 edukacjam3m

listyizyczm

to warto wiedziecm

OGŁOSZENIA

ARCHIWUM

TECHNIK TURYSTYKI WIEJSKIEJ

Kwalifikacja T.7. - Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich
Kwalifikacja T.8. - Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego

Nauka zawodu trwa 4 lata, odbywa się w ramach:14

  •  zajęć teoretycznych odbywanych w nowoczesnych pracowniach przedmiotów turystycznych, rolniczych, ekonomicznych i żywieniowych,
  •  zajęć praktycznych prowadzonych w:

- pracowni obsługi turystycznej,
- szkolnej pracowni żywienia,
- „zielonej pracowni"(18 ha pól uprawnych, chlewnia, obora, stajnia),

  •  praktyk zawodowych, które organizowane są w:

- w hotelachi pensjonatach,
- gospodarstwach agroturystycznych,
- biurach turystycznych.

Uczniowie w trakcie nauki zdobędą umiejętności:
- obsługi sprzętu i urządzeń biurowych,
- przygotowania oferty turystycznej,
- planowania i organizowania podstawowych prac związanych z funkcjonowaniem biura turystycznego,
- prowadzenia dokumentacji rachunkowej biura turystycznego,
- obsługiwania podstawowych urządzeń gastronomicznych,
- przygotowywania oferty usług żywieniowych,
- przygotowywania potraw okolicznościowych,
- obsługiwania konsumentów,
- dekorowania okolicznościowych stołów.
Absolwent technikumturystyki wiejskiejjest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
• planowania i organizowania pobytu turystom,m.in. na obszarach wiejskich,
• prowadzenia własnej działalności gospodarczej, prowadzenia pensjonatu, gospodarstwa agroturystycznegolub rolnego,
• dokonywania analizy i planowania strategii rozwoju własnej działalności,
• sporządzania podstawowych dokumentów niezbędnych do prowadzenia własnej firmy
• organizowania pracy biura obsługi ruchu turystycznego,
• określania walorów przyrodniczych i kulturowo-społecznych regionu w celu ich wykorzystania w turystyce wiejskiej,
• organizacji i wykonywania prac w gospodarstwie rolnym.

Perspektywa:
Zdobycie zawodu pozwala absolwentowi na:15
• podjęcie pracy w obsłudze ruchu turystycznego,
• organizowanie i prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich;
• planowanie i organizowanie działalności agroturystycznej;
• pracę w zakładach gastronomicznych iturystycznych,
• obsługę klienta w gospodarstwie agroturystycznym,
• założenie własnej działalności gospodarczej, gospodarstwa agroturystycznego lub rolnego,
• kontynuowanie nauki na kierunkach turystyka i rekreacja, rolniczych, przyrodniczych lub innych.

 

 

logo erasmusv4

199

 

prawa0

prawa1

prawa1

prawa3

kk230

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Krzysztofa Kluka w Rudce

Adres:
ul. Ossolińskich 1, 
17-123 Rudka, woj. podlaskie

e-mail: zsckr.rudka@o2.pl
telefon: (085) 739 40 15