MENU UCZNIA

BAZA SZKOŁY

 edukacjam3m

help3m

listyizyczm

to warto wiedziecm

OGŁOSZENIA

ARCHIWUM

Matura v2

Matura 20189- ważne informacje

ZDAJĄCY egzamin maturalny winni być wcześniej przynajmniej 45 minut przed wyznaczoną godziną rozpoczęcia egzaminu. Obowiązkowo winni posiadać dowód tożsamości ze zdjęciem oraz nr PESEL.
Zdający mogą również wnieść do sali egzaminacyjnej małą butelkę wody. Podczas pracy z arkuszem egzaminacyjnym butelka powinna stać na podłodze przy nodze stolika.

Harmonogram egzaminów 2019

 

 

Komunikat w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający od 2015r.

Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminów maturalnych w roku szkolnym 2017/2018

Dostosowania egzaminu maturalnego do potrzeb absolwentów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Informatory maturalne

Podstawa programowa - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 27 sierpnia 2012r.

Rozporządzenie MEN o ocenianiu z 11 czerwca 2015r.

Matura od 2015 - dla nowej podstawy programowej

Informatory maturalne ze wszystkich przedmiotów, przykładowe zadania według nowej formuły.

Matura_od_2015

Prezentacja MEN dotycząca sprawdzianów i egzaminów maturalnych według nowej formuły - TUTAJ

Materiały CKE dla uczniów i nauczycieli

Linki ważne dla maturzystów

Zachęcamy do odwiedzenia następujących stron:

www.cke.edu.pl

www.oke.lomza.pl

www.maturzaki.pl

www.maturzysta.dlastudenta.pl

www.perspektywy.pl

www.edulandia.pl

zdasz.to

terazmatura.pl

 

 ue2

produktpolskiplus230

 

 

18 38

199

 

prawa0

prawa1

prawa1

prawa3

kk230

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Krzysztofa Kluka w Rudce

Adres:
ul. Ossolińskich 1, 
17-123 Rudka, woj. podlaskie

e-mail: zsckr.rudka@o2.pl
telefon: (085) 739 40 15