MENU UCZNIA

BAZA SZKOŁY

 edukacjam3m

listyizyczm

to warto wiedziecm

OGŁOSZENIA

ARCHIWUM

Druga grupa przygotowuje się do wyjazdu na staże w Bolonii

18 117Do wyjazdu zostały jeszcze trzy miesiące, ale przed nami wakacje, stąd zajęcia rozpoczęliśmy już w czerwcu, aby uczniowie mieli możliwość powtarzać materiał w wolnym, wakacyjnym czasie.

Czytaj więcej: Druga grupa przygotowuje się do wyjazdu na staże w Bolonii

Lista uczniów zakwalifikowanych do udziału w stażach zawodowych we Włoszech

Lista uczniów zakwalifikowanych do udziału w stażach zawodowych we Włoszech (październik 2019 – lista podstawowa):
1. Sebastian Tymiński (technik rolnik)
2. Sebastian Tymiński (technik żywności i usług gastronomicznych)
3. Katarzyna Świerżewska
4. Jan Szczepan Mikołajczuk
5. Anna Zarzecka
6. Agnieszka Talarek
7. Przemysław Niewiński
8. Przemysław Józef Czapski
9. Jakub Łempicki
10. Dominik Jakoniuk
11. Krystian Kowalczuk
12. Marcin Markowski
13. Rafał Kaczor
14. Paulina Hryniewicka
15. Patrycja Katarzyna Tymińska
16. Małgorzata Porzezińska
17. Jakub Niemyjski
18. Mateusz Kusielczuk
Szczegółowe informacje dotyczące przebiegu rekrutacji i listy rezerwowej dostępne są w Biurze Projektu. Zapraszamy!

Spotkanie organizacyjne w ramach projektu „EuroRudka”

18 116W dniu 15.03.2019r. w naszej szkole miało miejsce spotkanie organizacyjne z koordynatorami projektu „EuroRudka”.

Czytaj więcej: Spotkanie organizacyjne w ramach projektu „EuroRudka”

Zapraszamy uczniów do wzięcia udziału w drugiej edycji zagranicznych staży zawodowych we włoskich przedsiębiorstwach.

logo erasmusv4

Termin wyjazdu: październik 2019 r.
Udział w Projekcie jest bezpłatny.
Szczegółowe warunki uczestnictwa określa regulamin rekrutacji uczestników oraz materiały promocyjne.
Uczniowie, którzy chcą wziąć udział w Projekcie proszeni są o złożenie formularza zgłoszeniowego wraz z dokumentami rekrutacyjnymi (dokumenty w załączeniu) w sekretariacie do 29 marca 2019 r.
Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.
Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 94,29% oraz ze środków krajowych w 5,71%.

01 - Formularz SL-zgłoszeniowy

02 - Deklaracja uczestnictwa

03 - Oświadczenie rodzica

04 - Oświadczenie wizerunek

05 - Europass CV

 

 produktpolskiplus230

reforma960

 

18 38

logo erasmusv4

199

 

prawa0

prawa1

prawa1

prawa3

kk230

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Krzysztofa Kluka w Rudce

Adres:
ul. Ossolińskich 1, 
17-123 Rudka, woj. podlaskie

e-mail: zsckr.rudka@o2.pl
telefon: (085) 739 40 15