MENU UCZNIA

BAZA SZKOŁY

 edukacjam3m

help3m

listyizyczm

to warto wiedziecm

OGŁOSZENIA

ARCHIWUM

Druga grupa przygotowuje się do wyjazdu na staże w Bolonii

18 117Do wyjazdu zostały jeszcze trzy miesiące, ale przed nami wakacje, stąd zajęcia rozpoczęliśmy już w czerwcu, aby uczniowie mieli możliwość powtarzać materiał w wolnym, wakacyjnym czasie.

W dniu 17 czerwca br., uczniowie uczestniczyli w pierwszych zajęciach językowych i kulturowych. Zajęcia przygotowane i przeprowadzone były bardzo ciekawie, a poprowadzili je: Giorgia Roso i Silvia Canova (włoskie uczestniczki projektu z programu Erasmus+, realizujące staże zawodowe w CEDC International Sp. z o.o. z Białegostoku), Karolina Mosiej (osoba urodzona we Włoszech, rozmawiająca biegle w języku włoskim i znająca kulturę tego kraju, obyczaje, tradycje kulinarne).
Mimo wyjątkowo wysokiej temperatury na zewnątrz, wszyscy uczestnicy byli bardzo zaangażowani, czemu z pewnością sprzyjała atmosfera prowadzonych zajęć oraz różne metody aktywizujące zaproponowane przez prowadzących. Uczniowie nauczyli się podstawowych zwrotów z języka włoskiego, liczenia oraz kolorów. Są w trakcie poznawania tajników kultury kraju stażu, obyczajów i mentalności ludzi, co niewątpliwie pomoże im pokonać bariery związane z wyjazdem. Na zajęciach pedagogicznych uczniowie praktycznie doświadczyli na czym polega praca w grupie, rozwiązywanie konfliktów czy asertywność i wyrażanie własnych emocji, przedstawili również obawy, które towarzyszą im w związku z wyjazdem do innego kraju na dłuższy czas. Wszystkie te umiejętności są niezwykle istotne w trakcie zagranicznych wyjazdów a znajomość wiedzy o obawach uczniów, pozwoli opiekunom, na bieżąco rozwiązywać różne pojawiające się na miejscu problemy.
Kolejne spotkania planowane są na wrzesień 2019.
Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją i pełnym harmonogramem zajęć przygotowawczych oraz zdjęciami:

Harmonogram zajęć_Włochy

Program

galeriafoto

ue2

kliknij6

corono960

4 43019 109

 PLAKAT A3 polskiebazarek 960

polskiebazarek.pl

produktpolskiplus230

 

 

18 38

199

 

prawa0

prawa1

prawa1

prawa3

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Krzysztofa Kluka w Rudce

Adres:
ul. Ossolińskich 1, 
17-123 Rudka, woj. podlaskie

e-mail: zsckr.rudka@o2.pl
telefon: (085) 739 40 15