MENU UCZNIA

BAZA SZKOŁY

 edukacjam3m

help3m

listyizyczm

to warto wiedziecm

OGŁOSZENIA

ARCHIWUM

Wideorozmowa z Partnerem Projektu we Włoszech

W dniu 12.09.2019r. odbyła się wideo rozmowa z przedstawicielkami instytucji partnerskiej z Włoch.

Spotkanie było podzielone na dwie części. Pierwsza miała charakter indywidualny tj. każdy z uczniów rozmawiał z koordynatorami z Włoch indywidulanie, przedstawił swoje oczekiwania względem programu stażu, opowiedział o swoich zainteresowaniach oraz ogólnie przedstawił siebie i swój profil zawodowy. W trakcie rozmowy, koordynatorzy włoscy mogli praktycznie sprawdzić znajomość języka angielskiego u uczniów.

Druga część rozmowy miała charakter przygotowania kulturowego i organizacyjnego do wyjazdu, tj. uczniom zostało zaprezentowane:
– informacje o Bolonii i Włoszech,
– specyfikę regionu, jego kultury, panujących zwyczajów oraz języka,
– propozycje miejsc stażu w Pradze,
– kulturową ofertę umożliwiającą atrakcyjne spędzanie czasu wolnego.

W trakcie spotkania „online” partner odpowiadał na pytania uczniów wyjeżdżających na staże, aby mieli oni dokładną wiedzę na temat pobytu we Włoszech jako całości.

ue2

kliknij6

corono960

4 43019 109

 PLAKAT A3 polskiebazarek 960

polskiebazarek.pl

produktpolskiplus230

 

 

18 38

199

 

prawa0

prawa1

prawa1

prawa3

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Krzysztofa Kluka w Rudce

Adres:
ul. Ossolińskich 1, 
17-123 Rudka, woj. podlaskie

e-mail: zsckr.rudka@o2.pl
telefon: (085) 739 40 15