MENU UCZNIA

BAZA SZKOŁY

 edukacjam3m

help3m

listyizyczm

to warto wiedziecm

OGŁOSZENIA

ARCHIWUM

Wybuch pandemii COVID-19

Wciąż trwająca pandemia COVID-19 uniemożliwiła wyjazd na staże w zagranicznych przedsiębiorstwach w Wilnie na Litwie w maju 2020 roku.

Czytaj więcej...

Przygotowania do wyjazdu na staże w Wilnie zostały rozpoczęte

IMG 4554W dniu 24.02.2020r. miało miejsce pierwsze spotkanie z uczestnikami wyłonionymi w drodze rekrutacji na wyjazd na staże w Wilnie w maju br.

Czytaj więcej...

Wizyta w szkole przedstawiciela partnera projektu z Wilna

19 057Z początkiem grudnia 2019 roku nasza szkoła rozpoczęła realizację kolejnego projektu mobilności zagranicznej, w tym przypadku w partnerstwie z organizacją z Litwy – Global Ideas.

Czytaj więcej...

Zaproszenie do udziału w Projekcie „Zagraniczne staże z POWER-em” - Litwa

litwaorg430Zapraszamy uczniów do wzięcia udziału w pierwszym wyjeździe na zagraniczne staże zawodowe do Wilna (Litwa)
Planowany termin wyjazdu: maj 2020 r. Udział w Projekcie jest bezpłatny.

Szczegółowe warunki uczestnictwa określa regulamin rekrutacji uczestników oraz materiały promocyjne.
Uczniowie, którzy chcą wziąć udział w Projekcie proszeni są o złożenie formularza zgłoszeniowego wraz z dokumentami rekrutacyjnymi (dokumenty w załączeniu) w sekretariacie do 14 lutego 2020 r.
Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.
Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 94,29% oraz ze środków krajowych w 5,71%.

  1. Regulamin staży
  2. Formularz
  3. Deklaracja uczestnictwa
  4. Oświadczenie rodzica
  5. Oświadczenie wizerunek
  6. Europass CV

ue2

klikkf

Zywno prosto

 

 

18 38

 

 

prawa0

prawa1

prawa1

prawa3

PLAKAT A3 polskiebazarek 960polskiebazarek.plproduktpolskiplus230

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Krzysztofa Kluka w Rudce

Adres:
ul. Ossolińskich 1, 
17-123 Rudka, woj. podlaskie

e-mail: zsckr.rudka@o2.pl
telefon: (085) 739 40 15