banergac

MENU UCZNIA

BAZA SZKOŁY

 edukacjam3m

help3m

listyizyczm

to warto wiedziecm

OGŁOSZENIA

ARCHIWUM

30.10.2018 r.

W dniu 24.10.2018 r., w ramach procedury przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę zadania pn. „Przebudowa budynku gospodarczego zwanego GACÓWKĄ wraz ze zmianą sposobu użytkowania na funkcję dydaktyczną” w ZSCKR im. K. Kluka w Rudce w ramach projektu „Modernizacja bazy dydaktycznej kształcenia zawodowego Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. K. Kluka w Rudce”.

 

Najkorzystniejszą ofertę złożył Zakład Usługowo – Handlowy DOM – BUD Janusz Dworakowski ul. Spółdzielcza 7/18, 18-100 Łapy. Szczegóły dotyczące przeprowadzonego przetargu znajdują się m.in. w zakładce „ZAMÓWIENIA PUBLICZNE” oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych. W najbliższym czasie planowane jest podpisanie umowy z Wykonawcą.
W ramach procedury rozeznania rynku wybrano wykonawcę usługi dotyczącej pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotą budowlaną pn. „Przebudowa budynku gospodarczego zwanego GACÓWKĄ wraz ze zmianą sposobu użytkowania na funkcję dydaktyczną” w ZSCKR im. K. Kluka w Rudce w ramach projektu „Modernizacja bazy dydaktycznej kształcenia zawodowego Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. K. Kluka w Rudce”. Najkorzystniejszą ofertę złożyło przedsiębiorstwo BUD – KAR Zbigniew Karwowski, ul. Kopernika 2, 18-200 Wysokie Mazowieckie.

ue2

klikkf

Zywno prosto

 

 

18 38

 

 

prawa0

prawa1

prawa1

prawa3

PLAKAT A3 polskiebazarek 960polskiebazarek.plproduktpolskiplus230

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Krzysztofa Kluka w Rudce

Adres:
ul. Ossolińskich 1, 
17-123 Rudka, woj. podlaskie

e-mail: zsckr.rudka@o2.pl
telefon: (085) 739 40 15