banergac

MENU UCZNIA

BAZA SZKOŁY

 edukacjam3m

help3m

listyizyczm

to warto wiedziecm

OGŁOSZENIA

ARCHIWUM

15.11.2018 r.

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. K. Kluka w Rudce podpisał umowy z dwoma wykonawcami wybranymi w ramach realizacji projektu „Modernizacja bazy dydaktycznej kształcenia zawodowego Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. K. Kluka w Rudce”:

 

• w dniu 8.11.2018 r. – z Zakładem Usługowo – Handlowym DOM – BUD Janusz Dworakowski – wykonawcą prac budowlanych związanych z przebudową budynku gospodarczego zwanego GACÓWKĄ,
• w dniu 15.11.2018 r. – z przedsiębiorstwem BUD – KAR Zbigniew Karwowski-wykonawca usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego nad robotą budowlaną związaną z przebudową budynku gospodarczego zwanego GACÓWKĄ.
W najbliższym czasie rozpoczną się prace budowlane. Zgodnie z umową zawartą z Wykonawcą, przebudowa budynku gospodarczego zwanego GACÓWKĄ zakończy się do dnia 30.10.2019r.

ue2

klikkf

Zywno prosto

 

 

18 38

 

 

prawa0

prawa1

prawa1

prawa3

PLAKAT A3 polskiebazarek 960polskiebazarek.plproduktpolskiplus230

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Krzysztofa Kluka w Rudce

Adres:
ul. Ossolińskich 1, 
17-123 Rudka, woj. podlaskie

e-mail: zsckr.rudka@o2.pl
telefon: (085) 739 40 15