banergac

MENU UCZNIA

BAZA SZKOŁY

 edukacjam3m

help3m

listyizyczm

to warto wiedziecm

OGŁOSZENIA

ARCHIWUM

19.08.2019 r.

W dniu 19.08.2019 r. zakończono realizację II etapu prac budowlanych związanych z przebudową budynku gospodarczego zwanego GACÓWKĄ wraz ze zmianą sposobu użytkowania na funkcję dydaktyczną. Do wykonanych zadań należą:

• ocieplenie budynku,
• budowa schodów zewnętrznych,
• montaż instalacji centralnego ogrzewania,
• montaż instalacji ciepłej wody użytkowej i instalacji kanalizacyjnej – I etap,
• montaż instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej – I etap,
• montaż pompy ciepła i zasobnika ciepłej wody użytkowej,
• wykonanie pieca chlebowego.

ue2

klikkf

Zywno prosto

 

 

18 38

 

 

prawa0

prawa1

prawa1

prawa3

PLAKAT A3 polskiebazarek 960polskiebazarek.plproduktpolskiplus230

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Krzysztofa Kluka w Rudce

Adres:
ul. Ossolińskich 1, 
17-123 Rudka, woj. podlaskie

e-mail: zsckr.rudka@o2.pl
telefon: (085) 739 40 15