banergac

MENU UCZNIA

BAZA SZKOŁY

 edukacjam3m

help3m

listyizyczm

to warto wiedziecm

OGŁOSZENIA

ARCHIWUM

31.10.2019 r.

W dniu 31.10.2019 r. zakończono realizację III, ostatniego etapu prac budowlanych związanych z przebudową budynku gospodarczego zwanego GACÓWKĄ wraz ze zmianą sposobu użytkowania na funkcję dydaktyczną. Do wykonanych zadań należą:

• renowacja murów (część II),
• roboty wewnątrz budynku,
• wymiana stolarki (część II),
• roboty drogowe,
• montaż instalacji ciepłej wody użytkowej i instalacji kanalizacyjnej (część II),
• montaż instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej (część II),
• instalacja elektryczna wewnętrzna.
Wraz z zakończeniem realizacji III etapu prac budowlanych, przebudowa budynku gospodarczego zwanego GACÓWKĄ wraz ze zmianą sposobu użytkowania na funkcję dydaktyczną została zakończona. Przed nami zakup dodatkowego wyposażenia pracowni kształcenia zawodowego.

ue2

klikkf

Zywno prosto

 

 

18 38

 

 

prawa0

prawa1

prawa1

prawa3

PLAKAT A3 polskiebazarek 960polskiebazarek.plproduktpolskiplus230

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Krzysztofa Kluka w Rudce

Adres:
ul. Ossolińskich 1, 
17-123 Rudka, woj. podlaskie

e-mail: zsckr.rudka@o2.pl
telefon: (085) 739 40 15