MENU UCZNIA

BAZA SZKOŁY

 edukacjam3m

listyizyczm

to warto wiedziecm

OGŁOSZENIA

ARCHIWUM

RADA RODZICÓW

Prezydium Rady Rodziców

 Lp. Imię i nazwisko Funkcja
 1 Małgorzata Mirończuk przewodnicząca
 2 Katarzyna Tymińska
z-ca przewodniczącej
 3 Renata Krasowska sekretarz
 4 Justyna Tymińska
skarbnik
 5 Małgorzata Komiażyk
członek
 6 Wojciech Tryniszewski członek

Komisja Rewizyjna Rady Rodziców

 Lp. Imię i nazwisko Funkcja
 1 Dorota Łempicka
przewodnicząca
 2 Małgorzata Barszczewska
członek
 3 Anna Bobel
członek

 produktpolskiplus230

 

 

18 38

logo erasmusv4

199

 

prawa0

prawa1

prawa1

prawa3

kk230

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Krzysztofa Kluka w Rudce

Adres:
ul. Ossolińskich 1, 
17-123 Rudka, woj. podlaskie

e-mail: zsckr.rudka@o2.pl
telefon: (085) 739 40 15