MENU UCZNIA

BAZA SZKOŁY

 edukacjam3m

help3m

listyizyczm

to warto wiedziecm

OGŁOSZENIA

ARCHIWUM

REKRUTACJA

WYNIKI REKRUTACJI 2020


• Lista kandydatów przyjętych do klasy pierwszej
technikum kształcącego w zawodzie TECHNIK ROLNIK

• Lista kandydatów Przyjętych do klasy pierwszej
technikum kształcącego w zawodzie
TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

 

 

1. Terminy postępowania...

pdf
2. Kryteria przyjmowania do ZSCKR w Rudce

pdf

3. Wniosek o przyjęcie do ZSCKR w Rudce

pdf

4. Wniosek o przyjęcie do Internatu

pdf

Wykaz podstawowych jednostek służby medycyny pracy

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Podanie o przyjęcie na kurs kwalifikacyjny

 pdf

-----------------------------------------------------

KONTO ZS CKR W RUDCE  17-123 Rudka ul. Ossolińskich 1

Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy Białystok

62 1010 1049 0050 0513 9134 0000

26zł - tytułem: za duplikat świadectw

26zł - za zaświadczenie o ukończeniu szkoły

Wniosek o duplikat

Upoważnienie do odbioru duplikatu

KLAUZULA INF do duplikatu.RODO

Wniosek absolwenta o wydanie zaświadczenia o nauce

ue2

klikkf

Zywno prosto

 

 

18 38

 

 

prawa0

prawa1

prawa1

prawa3

PLAKAT A3 polskiebazarek 960polskiebazarek.plproduktpolskiplus230

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Krzysztofa Kluka w Rudce

Adres:
ul. Ossolińskich 1, 
17-123 Rudka, woj. podlaskie

e-mail: zsckr.rudka@o2.pl
telefon: (085) 739 40 15