MENU UCZNIA

BAZA SZKOŁY

 edukacjam3m

listyizyczm

to warto wiedziecm

OGŁOSZENIA

ARCHIWUM

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

Samorząd Uczniowski:

Opiekun S. U. - p. Marta Szymańczyk

Zarząd samorządu uczniowskiego:

Przewodniczący S U. - Aneta Gnatowska II TA

IMG 3640

Z-ca Przewodniczącej SU. - Hubert Radziszewski III TA

IMG 3649

Sekretarz SU. - Weronika Popławska II TŻ

IMG 3657

Sekretarz SU. - Daniel Przepiórowski III TŻ

IMG 3667

Kronikarz SU. - Norbert Mirończuk III TR
IMG 5483 

Skarbnik SU. - Mateusz Tymiński II TR

IMG 3662 

 

korzhgr2

 prawa0

prawa1

prawa1

prawa3

kk230

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Krzysztofa Kluka w Rudce

Adres:
ul. Ossolińskich 1, 
17-123 Rudka, woj. podlaskie

e-mail: zsckr.rudka@o2.pl
telefon: (085) 739 40 15