MENU UCZNIA

BAZA SZKOŁY

 edukacjam3m

listyizyczm

to warto wiedziecm

OGŁOSZENIA

ARCHIWUM

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

Samorząd Uczniowski:

Opiekun S. U. - mgr Agnieszka Łempicka

Zarząd samorządu uczniowskiego:

Przewodniczący S U. - Katarzyna Świerżewska

v2psu18

 

Z-ca Przewodniczącej SU. - Jakub Boguszewski

Jakub Boguszewski

 

Z-ca Przewodniczącej SU. - Marcin Markowski

Marcin Markowski

 

Sekretarz SU. - Sebastian Fronc

Sebastian Fronc

 

Skarbnik SU. - Katarzyna Antoniuk

Katarzyna Antoniuk

 

Kronikarz SU. - Paweł Oliwniak

Pawe Oliwniak

 

Sekcja fotograficzna SU. - Adam Gawrysiak

Adam Gawrysiak


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 produktpolskiplus230

 

 

18 38

logo erasmusv4

199

 

prawa0

prawa1

prawa1

prawa3

kk230

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Krzysztofa Kluka w Rudce

Adres:
ul. Ossolińskich 1, 
17-123 Rudka, woj. podlaskie

e-mail: zsckr.rudka@o2.pl
telefon: (085) 739 40 15