MENU UCZNIA

BAZA SZKOŁY

 edukacjam3m

listyizyczm

to warto wiedziecm

OGŁOSZENIA

ARCHIWUM

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

Samorząd Uczniowski:

Opiekun S. U. - p. Marta Szymańczyk

Zarząd samorządu uczniowskiego:

Przewodniczący S U. - Weronika Popławska III TŻ

2017 1

Z-ca Przewodniczącej SU. - Paweł Oliwniak II TR

2017 2

Sekretarz SU. - Mateusz Tymiński III TR

2017 3

Sekretarz SU. - Adam Gawrysiak II TR

2017 4

Skarbnik SU - Wojciech Szymonik III TA
 2017 6

Kronikarz SU.. - Marcin Markowski I TŻ

 2017 5

 

logo w2

199

 

prawa0

prawa1

prawa1

prawa3

kk230

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Krzysztofa Kluka w Rudce

Adres:
ul. Ossolińskich 1, 
17-123 Rudka, woj. podlaskie

e-mail: zsckr.rudka@o2.pl
telefon: (085) 739 40 15