MENU UCZNIA

BAZA SZKOŁY

 edukacjam3m

help3m

listyizyczm

to warto wiedziecm

OGŁOSZENIA

ARCHIWUM

Plan Lekcji - od 25-05-2020 poprawiony

Uczniowie (pdf)

 

Zajęcia dodatkowe z języka polskiego, języka angielskiego i matematyki dla klas I i IV zostaną umieszczone w tygodniowym planie zajęć, który znajduje się na szkolnej tablicy ogłoszeń.

 

 

Plan zajęć R3 na 2019 aktualizacja 04.09.2019

Semestr 1-3 (PDF)

 

 

Terminy zjazdów R3 2019 aktualizacja 04.09.2019

Terminy zjazdów R3 2019

 

kliknij6

corono960

4 43019 109

 ue2

produktpolskiplus230

 

 

18 38

199

 

prawa0

prawa1

prawa1

prawa3

kk230

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Krzysztofa Kluka w Rudce

Adres:
ul. Ossolińskich 1, 
17-123 Rudka, woj. podlaskie

e-mail: zsckr.rudka@o2.pl
telefon: (085) 739 40 15