MENU UCZNIA

BAZA SZKOŁY

 edukacjam3m

listyizyczm

to warto wiedziecm

OGŁOSZENIA

ARCHIWUM

Tydzień profilaktyki i zdrowej żywności

085 

„Jutro zaczyna się już dzisiaj ..."

Takie hasło towarzyszyć nam będzie podczas obchodzonych dni profilaktyki zachowań ryzykownych i dni zdrowej żywności.
Kulminacja działań przypadnie
na tydzień od 9. do 16.marca 2015r., ale już dzisiaj przedstawiamy Wam zadania, ponieważ do niektórych musicie przygotować się wcześniej.

 

Cele główne Tygodnia profilaktyki i zdrowej żywności
• promowanie stylu życia wolnego od nałogów
• promowanie zdrowej żywności i racjonalnego odżywiania się

Harmonogram działań:

 
Termin Zadania
Osoby odpowiedzialne
9.03.2015r.
Poniedziałek
• Oficjalne rozpoczęcie Tygodnia profilaktyki i zdrowej żywności
• Profilaktyka w bibliotece (ulotki, literatura, film)
• Galeria - fakty i mity o ....
• Prezentacja telewizyjna- „Jestem tym, co jem"
• Oficjalne ogłoszenie konkursu pt. „Wiem, co jem"
• Prezentacja tematyczna „Zdrowa żywność"
Nauczyciele przedmiotów żywienia
Nauczyciele biblioteki
Nauczyciel informatyki
Pedagog
10.03.2015r.
Wtorek
• Dobro powraca dobrem
Oficjalne rozpoczęcie akcji „Dobro podaj dalej" (miejsce – wejście do Sali Rycerskiej)
• Konkurs „Wiem, co jem" (miejsce – korytarz/ parter)
Zarząd Samorządu Uczniowskiego
Komisja konkursowa
Pedagog
11.03.2015r.
Środa
• Drugi dzień akcji „Dobro podaj dalej"
• Prezentacja telewizyjna wyników zadania „To, co najważniejsze
w życiu...."
Zarząd Samorządu Uczniowskiego
Wychowawcy
Nauczyciel informatyki
Pedagog
12.03.2015r.
Czwartek
• „Na sportowo jest zdrowo"- sport w profilaktyce. Zabawy
i konkurencje sportowe dla uczniów (hasło: „żeby radosnym być wcale nie trzeba ćpać, palić i pić").
Nauczyciele w-f
13.03.2015r.
Piątek
• Prezentacja telewizyjna wyników zadania dla uczniów i nauczycieli
(zadanie pod hasłem: „siła argumentu...")
Członkowie Zespołu
ds. profilaktyki
i bezpieczeństwa w szkole
Nauczyciel informatyki
16.03.2015r.
Poniedziałek
9.40 - Aula
• Oficjalne zakończenie Tygodnia profilaktyki i zdrowej żywności
• Podsumowanie działań – spotkanie profilaktyczne
Dyrektor Szkoły
Przewodniczący komisji konkursowej
Zaproszeni goście

UWAGA!!
1. Regulamin konkursu „Wiem, co jem" każda klasa otrzyma już 2.03.2015r. (poniedziałek), aby spokojnie przygotować się do współzawodnictwa.
2. Opis pozostałych zadań przedstawionych w harmonogramie oraz TERMIN
ich wykonania znajduje się u wychowawców klas.
3. Prosimy zaakcentować w swoich klasopracowniach przebieg Tygodnia profilaktyki
i zdrowej żywności. Proponujemy, by każda klasa zrobiła to za pomocą jednego symbolu. Najciekawszy pomysł zaprezentujemy na stronie internetowej.

Życzymy owocnej pracy! Organizatorzy

086


  

logo w2

199

 

prawa0

prawa1

prawa1

prawa3

kk230

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Krzysztofa Kluka w Rudce

Adres:
ul. Ossolińskich 1, 
17-123 Rudka, woj. podlaskie

e-mail: zsckr.rudka@o2.pl
telefon: (085) 739 40 15