MENU UCZNIA

BAZA SZKOŁY

 edukacjam3m

listyizyczm

to warto wiedziecm

OGŁOSZENIA

ARCHIWUM

Szkolne dni profilaktyki

61Wskazywanie uczniom wartości płynących ze zdrowego stylu życia oraz z dobrego funkcjonowania w sferze fizycznej, emocjonalnej i społecznej ma miejsce w szkole na co dzień. Mimo powszechności działań - każdego roku w ciągu jednego tygodnia marca - profilaktyce przyznajemy szczególne miejsce.


Realizowane w tych dniach przez uczniów i nauczycieli zadania, mają utrwalać właściwe postawy wobec zdrowej żywności i zdrowego odżywiania się oraz przeciwdziałać uzależnieniom.
W tym roku akcję profilaktyczną rozpoczęliśmy 7. marca, by po 4 dniach zmagań
w różnych „konkurencjach" i z różnymi zadaniami spotkać się na apelu podsumowującym. Finał miał miejsce w piątek 11. marca. Tego dnia przypomnieliśmy sobie wszystkie wydarzenia tygodnia i zrealizowaliśmy ostatnie zaplanowane zadania. Pomogli nam w tym zaproszeni goście.
Pani Halina Sacharczuk z Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji
w Bielsku Podlaskim przedstawiła młodzieży zagrożenia wynikające z używania środków psychoaktywnych oraz omówiła aspekty prawne związane z posiadaniem i rozprowadzaniem tychże środków. Ważną dla młodzieży przestrogą przed sięgnięciem po dopalacze stały się fakty, które przytoczył podkomisarz Waldemar Wąż – zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji. Wypowiedź pana podkomisarza zwieńczyła nasze działania prowadzone pod hasłem „Dopalacze kradną życie - im więcej wiesz, tym łatwiej się bronisz".

Co jeść, by zdrowie dopisywało, jak nie wpaść w pułapkę źle zbilansowanych diet, jaka jest różnica między napojami izotonicznymi a energetycznymi, co jest lekiem a co suplementem – to tylko niektóre hasła wykładu, który poprowadziła pani Alina Boruta – kierownik Sekcji Higieny Żywienia i Żywności PSS-E w Bielsku Podlaskim. Przekazana wiedza bez wątpienia zweryfikowała wiele mitów i potocznych opinii na temat „zdrowego" odżywiania się panujących nie tylko wśród uczniów, ale i wśród starszych słuchaczy wykładu. Prelekcja była elementem działań profilaktycznych przebiegających pod hasłem „Zdrowie na widelcu".
Finałem apelu było ogłoszenie wyników konkursów prowadzonych każdego dnia trwania tygodnia profilaktyki. Skoro konkursy to i nagrody. Żeby jednak liczba „zaplanowanych" nagród była równa liczbie zwycięzców, w ostatnie konkursowe szranki stanęli mistrzowie kuchni, typowani przez poszczególne klasy. W konkursie brali udział uczniowie ze wszystkich kierunków kształcenia. Zadanie „szatkowanie kapusty na czas" (i oczywiście jakość) wygrała klasa III TŻ i UG, czemu pewnie dziwić się nie należy. Jestem niemal pewna, że z kolei
w sadzeniu kapusty na czas wygraliby rolnicy, a w obliczaniu zysków – agrobiznesmeni.
Laureaci wszystkich konkursów otrzymali nagrody z rąk pani Dyrektor Haliny Leszczyńskiej, a sam moment wręczania nagród uświetnili uczestniczący w spotkaniu goście.
Zwycięzcom, i tym indywidualnym i tym zespołowym, jeszcze raz gratulujemy!

Dyrekcja Szkoły oraz organizatorzy Szkolnych dni profilaktyki serdecznie dziękują
za przyjęcie zaproszenia i współpracę:
Pani Magdalenie Leszczyńskiej – Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Bielsku Podlaskim
Pani Alinie Borucie – Kierownikowi Sekcji Higieny Żywienia i Żywności
Pani Teresie Boratyńskiej – starszemu asystentowi do spraw Higieny Dzieci i Młodzieży
Pani Sylwii Radkiewicz – młodszemu asystentowi Sekcji Żywienia i Żywności
Pani Halinie Sacharczuk – pracownikowi Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim
Pani Halinie Boratyńskiej – kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudce
i Przewodniczącej Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Panu Waldemarowi Wąż – Z-cy Naczelnika Wydziału Prewencji KPP w Bielsku Podlaskim
Prezydium i członkom Rady Rodziców, na czele z przewodniczącą RR, panią Małgorzatą Mirończuk

Wpisała: pedagog

Laureaci zadań konkursowych Laureaci zadań konkursowych 

galeriafoto

 

logo w2

199

 

prawa0

prawa1

prawa1

prawa3

kk230

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Krzysztofa Kluka w Rudce

Adres:
ul. Ossolińskich 1, 
17-123 Rudka, woj. podlaskie

e-mail: zsckr.rudka@o2.pl
telefon: (085) 739 40 15