MENU UCZNIA

BAZA SZKOŁY

 edukacjam3m

listyizyczm

to warto wiedziecm

OGŁOSZENIA

ARCHIWUM

Absolwenci 1959 - 2014

1959 – 1961 Dwuletnia Szkoła Rolnicza
1960 – 1962 Dwuletnia Szkoła Rolnicza
1961 – 1963 Dwuletnia Szkoła Rolnicza
1962 – 1964 Dwuletnia Szkoła Rolnicza
1963 – 1965 Dwuletnia Szkoła Rolnicza

Czytaj więcej...

Wspomnienia absolwentów

Wspomnienia absolwentów
(fragment książki Alfabet szkolnych wspomnień, Jarosław Bobel, Wyd. ZSCKR w Rudce, Rudka 2014)
Barbara Kryńska – historyk, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Rudce, absolwentka ZSR z 1992 roku.

Czas płynie nieubłaganie a my zapominamy coraz więcej. Tylko nieliczni podejmują próbę, by przelać na papier wydarzenia z lat szkolnych.
Kiedy dzisiaj myślę o mojej szkole średniej - Technikum Rolniczym w Rudce, to wspominam przede wszystkim ludzi i zdarzenia.

Czytaj więcej...

Absolwenci

Absolwenci – Z chwilą ukończenia szkoły uczeń uzyskuje miano absolwenta. Zdobyta w szkole wiedza okazuje się niezbędna przy rekrutacji na wyższe studia lub do pracy. Ukoronowaniem kształcenia w naszej szkole jest uzyskanie świadectwa dojrzałości ( dziś maturalnego) i poświadczenie uzyskania kwalifikacji zawodowych z tytułem technika.

Czytaj więcej...

 

logo w2

199

 

prawa0

prawa1

prawa1

prawa3

kk230

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Krzysztofa Kluka w Rudce

Adres:
ul. Ossolińskich 1, 
17-123 Rudka, woj. podlaskie

e-mail: zsckr.rudka@o2.pl
telefon: (085) 739 40 15