MENU UCZNIA

BAZA SZKOŁY

 edukacjam3m

help3m

listyizyczm

to warto wiedziecm

OGŁOSZENIA

ARCHIWUM

Damian Popławski – Stypendystą Prezesa Rady Ministrów oraz Zarządu Województwa Podlaskiego Damian Popławski – Stypendystą Prezesa Rady Ministrów oraz Zarządu Województwa Podlaskiego

67Wśród 121. tegorocznych stypendystów Prezesa Rady Ministrów z województwa podlaskiego znalazł się Damian Popławski uczeń klasy IV TŻ i naszej szkoły.

14. grudnia 2016r. miał on zaszczyt odebrać dyplom stypendysty z rąk Kuratora Podlaskiego Pani Jadwigi Marioli Szczypiń.
Pani Kurator pogratulowała uczniom doskonałych wyników. Życzyła im, aby nie poprzestali na laurach i w dalszym ciągu rozwijali swoje uzdolnienia.

69

    Pani Kurator podziękowała również nauczycielom i rodzicom, którzy mieli niemały wkład w sukcesy młodzieży. Gratulacje tegorocznym stypendystom, nauczycielom oraz ich rodzicom złożył obecny na uroczystości Wojewoda Podlaski Pan Bohdan Paszkowski. Uroczystość uświetnił koncert uczniów VIII LO im. Króla Kazimierza Wielkiego w Białymstoku, gdzie odbywała się uroczystość.

70    Damian został również stypendystą Zarządu Województwa Podlaskiego. W dniu 29. grudnia 2016r. podczas uroczystej gali wręczenia dyplomów zorganizowanej w Uniwersyteckim Centrum Kultury w kampusie Uniwersytetu w Białymstoku zebrało się
50 najlepszych uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych wyłonionych przez Komisję spośród blisko 700 zgłoszeń. To ogromne wyróżnienie, że pośród nich znalazł się uczeń naszej szkoły.

71

Podczas wręczania decyzji o przyznaniu stypendium Członek Zarządu Województwa Podlaskiego Pan Bogdan Dyjuk pogratulował uczniom odnoszonych sukcesów naukowych. Podkreślił również, że przyznane stypendia z jednej strony mają na celu wspieranierozwoju młodzieży, a z drugiej - zachęcajądo tego, aby edukację własną, w tym na poziomie szkół wyższych, kontynuować w województwie podlaskim.

Gratulujemy Damianowi tak znaczących wyróżnień i nagród oraz życzymy dalszych sukcesów.

ue2

klikkf

kliknij6

corono960

4 43019 109

 PLAKAT A3 polskiebazarek 960

polskiebazarek.pl

produktpolskiplus230

 

 

18 38

199

 

prawa0

prawa1

prawa1

prawa3

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Krzysztofa Kluka w Rudce

Adres:
ul. Ossolińskich 1, 
17-123 Rudka, woj. podlaskie

e-mail: zsckr.rudka@o2.pl
telefon: (085) 739 40 15