MENU UCZNIA

BAZA SZKOŁY

 edukacjam3m

listyizyczm

to warto wiedziecm

OGŁOSZENIA

ARCHIWUM

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE arch.

 Dostawa 9 osobowego samochodu służbowego na potrzeby ZSCKR w Rudce

OGŁOSZENIE

Załączniki:

 1. SIWZ - Samochód osobowy (DOCX)
 2. Wyjaśnienia SIWZ

UNIEWAŻNIENIE

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Dostawa oleju opałowego lekkiego dla ZSCKR w Rudce w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018

OGŁOSZENIE

Załączniki:

 1. SIWZ - OLEJ OPAŁOWY (DOCX)

PROTOKÓŁ OTWARCIA OFERT

PROTOKÓŁ WYBORU OFERTY

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej związanej z termomodernizacją obiektów ZSCKR oraz przebudowy sieci deszczowej w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Rudce - 14-09-2017

OGŁOSZENIE

Załączniki:

 1. ZAŁĄCZNIK NR.1 -AUDYTY ENERGETYCZNE - (18MB)
 2. SIWZ - usługa projektowa (DOCX)

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA SIWZ

ZAŁĄCZNIK NR. 5 DO SIWZ - MODYFIKACJA 20-09-2017

PROTOKÓŁ OTWARCIA OFERT

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

=======================================================================

Roboty budowlane dla Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Krzysztofa Kluka w Rudce – zadanie II a - II przetarg - 17.07.2017r.

OGŁOSZENIE

Załączniki:

 1. ZAŁĄCZNIK NR.1 - Dokumentacja Projektowa- (80MB)
 2. SIWZ Zadanie IIa - II przetarg - 17.07.2017r. (DOC)
 3. Unieważnienie postępowania
 4. Protokół Otwarcia Ofert

=======================================================================

Roboty budowlane dla Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Krzysztofa Kluka w Rudce – zadanie II a 

OGŁOSZENIE

  Załączniki:

 1. ZAŁĄCZNIK NR.1 - Dokumentacja Projektowa- (80MB)
 2. SIWZ Zadanie IIa (DOC)
 3. Unieważnienie postępowania

 =======================================================================

 

ZAKUP OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO ZP-3/11/2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


SIWZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

 

Protokół z otwarcia ofert na olej opałowy 08.12.2016

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

=======================================================================

Dostawa sprzętu i wyposażenia pracowni gastronomicznej Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Krzysztofa Kluka w Rudce


 

Ogłoszenie

SIWZ

 

 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

modyfikacja 10_10_2016 (Pytania i Odpowiedzi)

 

Protokół Otwarcia Ofert

 

Informacja o Wyborze Ofert s.1

Informacja o Wyborze Ofert s.2

=======================================================================

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

 

SIWZ - SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
na Roboty budowlane i wyposażenie dla Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Krzysztofa Kluka w Rudce
nr sprawy: ZP - 1/08/2016

 

Zmiana ogłoszenia

Modyfikacja SIWZ 23 08 2016

Zmiana ogłoszenia II

Odpowiedzi na pytania i zmiana SIWZ 1 09 2016

 

ZAŁĄCZNIKI:

 

Protokół Otwarcia Ofert

Unieważnienie Postępowania

 

 

logo w2

199

 

prawa0

prawa1

prawa1

prawa3

kk230

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Krzysztofa Kluka w Rudce

Adres:
ul. Ossolińskich 1, 
17-123 Rudka, woj. podlaskie

e-mail: zsckr.rudka@o2.pl
telefon: (085) 739 40 15