MENU UCZNIA

BAZA SZKOŁY

 edukacjam3m

help3m

listyizyczm

to warto wiedziecm

OGŁOSZENIA

ARCHIWUM

Twoja krew ratuje życie

test

51Po raz kolejny odpowiedzieliśmy na apel Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku dotyczący akcji zbiórki krwi w naszej szkole. Jak zawsze cieszyła się ona bardzo dużym zainteresowaniem krwiodawców. Od 29 uczniów pozyskano prawie 13 litrów krwi. Chętnych było znacznie więcej, jednak nie mogli oni tym razem zostać dawcami ze względu na stan zdrowia.
Jednocześnie pracownicy Terenowego Oddziału w Bielsku Podlaskim informują, że każdy krwiodawca może ubiegać się o wydanie plastikowej karty honorowego krwiodawcy. Wystarczy złożyć do Oddziału podpisane zdjęcie z danymi osobowymi.

52

Joanna Nietupska

galeriafoto

 ue2

20 034

 

cooltext385639034408631

 

prawa0

klikenauczanie

 

DTZCI430R

 

DTZCI430U

 

prawa1

prawa2

prawa3

 

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Krzysztofa Kluka w Rudce

Adres:
ul. Ossolińskich 1, 
17-123 Rudka, woj. podlaskie

e-mail: zsckr.rudka@o2.pl
telefon: (085) 739 40 15