MENU UCZNIA

BAZA SZKOŁY

 edukacjam3m

help3m

listyizyczm

to warto wiedziecm

OGŁOSZENIA

ARCHIWUM

Sukces w Konkursie „ Niepodległa piórem i obiektywem”.

test

20 024Uczennica naszej szkoły odniosła bardzo znaczący sukces w resortowym konkursie „Niepodległa piórem i obiektywem”.

9 lutego 2021 roku odbyła się uroczysta gala rozstrzygnięcia konkursu organizowanego przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi pt.: „Niepodległa piórem i obiektywem”. Z powodu obostrzeń wynikających z obecnej sytuacji epidemicznej galę zorganizowano w systemie online.
20 025Gala odbyła się z udziałem Sekretarza stanu Szymona Giżyńskiego. Panu Ministrowi towarzyszył dyrektor Departamentu Oświaty i Polityki Społecznej Wsi Pan Robert Jakubik.
W uroczystym podsumowaniu konkursu wzięli także udział online przedstawiciele szkół rolniczych, w tym dyrektorzy i nauczyciele, oraz uczniowie - laureaci Konkursu.
Konkurs „Niepodległa piórem i obiektywem” miał na celu wspieranie wychowania patriotycznego młodzieży poprzez zachęcanie do kształtowania poczucia więzi emocjonalnej, społecznej i kulturowej z własnym narodem, z jego historią, tradycją i wartościami oraz promowanie młodych talentów poprzez odkrywanie ich zainteresowań i uzdolnień.
Laureatów wyłoniono spośród 128 zgłoszeń prac konkursowych.
O pozytywną ocenę jury powołanego w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi ubiegali się również uczniowie z naszej szkoły - autorzy jednego opowiadania, trzech wierszy i trzech zdjęć.
20 022Jak powiedział podczas uroczystości wiceminister Szymon Giżyński, doceniając twórczy wysiłek młodzieży: „Wiele prac zdradza duże obycie kulturowe i literackie ich autorów. Widać w nich inspiracje polską literaturą i dziełami malarstwa narodowego . Stanowicie wzór dla swoich rówieśników. Konkurs stanowi bardzo ważny element wychowania patriotycznego w naszych szkołach, dlatego chciałbym, aby w przyszłości był kontynuowany”.
Tym bardziej więc nas cieszy sukces uczennicy klasy II Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych, Oliwii Zapisek, która została laureatką II miejsca w kategorii „opowiadanie” za pracę pt. : „Wspomnienia pradziadka Bronka”.
Serdeczne gratulacje.
20 023Podczas swego wystąpienia na gali Oliwia powiedziała: „Inspiracją do napisania przeze mnie opowiadania była rodzinna historia, przekazana przez mojego pradziadka Bronka, a opowiedziana mi przez jego syna, czyli mojego dziadka. Aby lepiej poznać opisywane wydarzenia, korzystałam także z opracowań historycznych. Najbardziej pomocną podczas przygotowywania się do konkursu była monografia mojej gminy. Wątek rodzinnej historii połączyłam z wiedzą uzyskaną z książek. Lektura tych książek utwierdziła mnie w przekonaniu, że to, co opowiadał pradziadek, było prawdą”.
W uzasadnieniu werdyktu jury konkursowego podkreślono, że w ocenie prac brano pod uwagę przede wszystkim ich twórczy charakter oraz interesującą i oryginalną formę przekazu. Dla zwycięzców Konkursu ufundowano nagrody rzeczowe, które wraz z dyplomami zostaną przesłane do szkół.
Zapowiedziano również wydanie publikacji z wyróżnionymi pracami oraz zorganizowanie wystawy zdjęć w budynku Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a także w Narodowym Instytucie Dziedzictwa i Kultury Wsi.

 konkursdyr430

ue2

20 034

prawa0

klikenauczanie

 

DTZCI430R

 

DTZCI430U

 

prawa1

prawa2

prawa3

 

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Krzysztofa Kluka w Rudce

Adres:
ul. Ossolińskich 1, 
17-123 Rudka, woj. podlaskie

e-mail: zsckr.rudka@o2.pl
telefon: (085) 739 40 15