MENU UCZNIA

BAZA SZKOŁY

 edukacjam3m

help3m

listyizyczm

to warto wiedziecm

OGŁOSZENIA

ARCHIWUM

„(NIE)widzialni za granicą” 2021

test

20 04510 czerwca b.r. uczniowie klas trzecich wzięli udział w spotkaniu z profilaktykami Wydziału Prewencji Powiatowej Komendy Policji w Bielsku Podlaskim. Tematyka spotkania związana była z przeciwdziałaniem zjawisku handlu ludźmi.

Zbliżający się czas wakacji jest dla wielu pełnoletnich uczniów naszej szkoły okazją do zdobywania pierwszych doświadczeń zawodowych. Pragnęliśmy zatem przybliżyć młodzieży zagrożenia związane z podejmowaniem przypadkowej pracy za granicą. Zjawisko handlu ludźmi jest coraz powszechniejszym zagrożeniem, wiąże się to z trudną sytuacją na rynku pracy oraz chęcią znalezienia źródła sezonowego zarobkowania za granicą. Głównym celem akcji „(NIE)widzialni za granicą” jest uświadomienie młodym ludziom zagrożeń płynących z nieodpowiedzialnego poszukiwania pracy. Omówione zostały pojęcia związane z rodzajami pracy, do jakiej przymuszane są ofiary, metody działania sprawców i werbowania ofiar.
Młodzież poznała sposoby reagowania w sytuacji gdy podejrzewa, że ktoś z bliskich bądź ona sama padła ofiarą handlarzy ludzkim życiem. Mamy nadzieję, iż przekazana przez funkcjonariuszki policji wiedza uchroni naszych uczniów przed niebezpieczeństwami pracy poza granicami kraju.

 ue2

20 034

 

cooltext385639034408631

 

prawa0

klikenauczanie

 

DTZCI430R

 

DTZCI430U

 

prawa1

prawa2

prawa3

 

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Krzysztofa Kluka w Rudce

Adres:
ul. Ossolińskich 1, 
17-123 Rudka, woj. podlaskie

e-mail: zsckr.rudka@o2.pl
telefon: (085) 739 40 15