MENU UCZNIA

BAZA SZKOŁY

 edukacjam3m

help3m

listyizyczm

to warto wiedziecm

OGŁOSZENIA

ARCHIWUM

Medale i odznaczenia państwowe dla pedagogów oraz pracowników administracji i obsługi ZSCKR w Rudce.

test

21 04027 października 2021 r. wyróżnieni nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi naszej szkoły wzięli udział w uroczystości wręczenia im medali i odznaczeń państwowych.

Uroczystość odbyła się w siedzibie Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie z udziałem Sekretarza Stanu pana Szymona Giżyńskiego, który uhonorował dyrektorów, pedagogów i pracowników szkół prowadzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Zaszczytne odznaczenia państwowe otrzymali nauczyciele i pracownicy naszej szkoły za szczególne osiągniecia w swojej pracy. Pani Elżbieta Owerczuk dyrektor ZSCKR w Rudce została odznaczona Brązowym Krzyżem Zasługi. Złotym Medalem za Długoletnią Służbę odznaczeni zostali: Mirosława Barwińska, Jarosław Bobel, Teresa Snarska, Leszek Sobolewski, Urszula Bobel, Sylwester Goliński, Michał Karpiński. Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę odznaczeni: Sławomir Radulski, Anna Rogożyńska, Helena Warmijak, Szczepan Jakoniuk. Medalem Komisji Edukacji Narodowej zostało uhonorowanych 8 nauczycieli: Danuta Cieplińska, Małgorzata Letmanowska, Agnieszka Łempicka, Joanna Nietupska, Katarzyna Panas-Tenderenda, Katarzyna Rogozińska, Marek Rogożyński, Wojciech Smorczewski.
Pan Szymon Giżyński Sekretarz Stanu MRiRW skierował szczególne słowa do wszystkich zebranych. Powiedział: „Ta uroczystość jest uznaniem i docenieniem Państwa pracy. Gratuluję odznaczeń i dyplomów, które wręczam z wielkim szacunkiem do Państwa dokonań. Takie chwile w życiu są bardzo cenne. To bardzo ważne, by osoby, które poświęcają się tym wielkim zadaniom, (...) zostały docenione za to, że pracują nad sobą, osiągają coraz większą maestrię swoich zawodowych i życiowych umiejętności. Także po to, by móc oddać należną sprawiedliwość i wskazywać drogę innym – by na swych różnych życiowych ścieżkach podążali Państwa śladem”.

 

galeriafoto

 ue2

20 034

 

cooltext385639034408631

 

prawa0

klikenauczanie

 

DTZCI430R

 

DTZCI430U

 

prawa1

prawa2

prawa3

 

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Krzysztofa Kluka w Rudce

Adres:
ul. Ossolińskich 1, 
17-123 Rudka, woj. podlaskie

e-mail: zsckr.rudka@o2.pl
telefon: (085) 739 40 15