MENU UCZNIA

BAZA SZKOŁY

 edukacjam3m

help3m

listyizyczm

to warto wiedziecm

OGŁOSZENIA

ARCHIWUM

Przygotowania do wyjazdu na staże w Wilnie zostały rozpoczęte

test

IMG 4554W dniu 24.02.2020r. miało miejsce pierwsze spotkanie z uczestnikami wyłonionymi w drodze rekrutacji na wyjazd na staże w Wilnie w maju br.

W trakcie spotkania uczestnicy zostali poinformowali o zasadach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, z którego finansowany jest udział w projekcie, o głównych założeniach realizacji stażu w Wilnie tj. miejscu zakwaterowania, organizacji wyżywienia, programie kulturowym oraz usługach zapewnionych przez szkołę w ramach projektu.

IMG 4548W trakcie spotkania uczestnicy wypełnili wnioski o wydanie kart EKUZ, formularze dotyczące stanu zdrowia, na wzorze przygotowanym przez Partnera oraz przygotowali dokumenty motywacyjne – CV i list motywacyjny na wzorze Europass.

IMG 4555Spotkanie prowadzili koordynatorzy projektu z ramienia szkoły – Pani Elżbieta Owerczuk oraz Pani Justyna Fidrocka.

Kolejnym etapem projektu będzie realizacji serii zajęć przygotowawczych z podstaw języka litewskiego i kultury kraju stażu, które poprowadzi osoba z właściwymi kwalifikacjami. Zapraszamy wszystkich uczestników do zapoznania się z informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej projektu.

Prezentacja POWER POINT

 ue2

20 034

 

cooltext385639034408631

 

prawa0

klikenauczanie

 

DTZCI430R

 

DTZCI430U

 

prawa1

prawa2

prawa3

 

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Krzysztofa Kluka w Rudce

Adres:
ul. Ossolińskich 1, 
17-123 Rudka, woj. podlaskie

e-mail: zsckr.rudka@o2.pl
telefon: (085) 739 40 15